ایران سرزمین شگفتی ها

صفحه اصلی » آرشیو » سال پانزدهم, شماره 30, سال 1391 » ایران سرزمین شگفتی ها

رضا چهکنویی

نویسنده (گان): رضا چهکنویی

شمارهٔ صفحه: 34

فایل: pdf ایران سرزمین شگفتی ها - [160.41 KB] - برای دسترسی به مقالات مجله گردشگری نیاز به عضویت در سایت دارید.

ادامه مطلب:

برخی برما ایراد می گیرند که بیش از آنچه هستیم به خود می بالیم. صحت این مطلب بر می گردد به برداشت شخصی افراد و اصلا" قصد تائید و یا رد این مدعا را ندارم. در گوشه و کنار این مرز و بوم نکات و پیچیدگی هایی به چشم می خورد که هر یک از آنها این قوم و ملت را از سایر جهان متمایز می کند و اینجاست که نه ما که هرملت دیگری به جای ما بود به خود می بالید.

بحث استفاده از انرژی های پاک و یا به عبارتی انرژی های نوین چند دهه بیش نیست که نقل محافل علمی شده و بسیاری از دانشمندان به تحقیق در این خصوص پرداخته اند. شاید بتوان گفت اولین انرژی پاکی که انسان به آن دست یافت نیروی باد بود. کشتی های بادبانی در گذشته دلیلی واضح بر این نظر است. اما نیروی باد علاوه بر آنکه نیروی محرک کشتی های قدیمی بوده در کشور هلند برای آسیا های بادی نیز کاربرد داشته و چرخ های بادی چاه در بسیاری از جاها نیز از چنین نیرویی بهره می گرفتند و هنوز نیز این روند ادامه دارد و شکل جدید آن همان نیروگاه های بادی است که در راه قزوین - رشت در کنار سد منجیل و بسیاری از نقاط دیگر می بینیم. اکثر مردم دنیا هلند را مبتکر استفاده از این نیروی طبیعی می دانند. و این فناوری آنقدر با فرهنگ این کشور در آمیخته که به شکل نماد آن کشور در آمده است. 


لطفأ برای خواندن متن کامل مقاله به فایل بالای صفحه مراجعه نمائید.