نمایش روحوضی با سعدی افشار به تاریخ پیوست

صفحه اصلی » آرشیو اخبار » نمایش روحوضی با سعدی افشار به تاریخ پیوست

نمایش روحوضی با سعدی افشار به تاریخ پیوست

زمانی، عروسی ها بدون نوکرسیاه و رقص استکان بر پیشانی لطفی نداشت، و زمانی دیگر، عروسی ها شکل دگر گرفت و سرگرمی مردم تئاتر و سینما شد. عکس های تقدیمی شاید از آخرین بازی افشار است، چهره اش غم و انده گذر زمان بی وفا، نسیان دلسوختگان و بیماریش را به نمایش گذاشته است. این چشمان می گویند: یکه و تنها در سوگ نمایش روحوضی نشسته ام تا به سوگ خود رسم. سعداله رحمت خواه (سعدی افشار) در سال 1313 خورشیدی جمال در جمال گیتی نهاد، در سال 1330 با صحنه نمایش آشنا و در سی فروردین سال 1392 با صحنه وداع نمود.یادش گرامی.

بارها یاد هنرمندان در زمینه های گوناگون گرامی داشته شده، اما کم تر سراغی از بازمانده ها گرفته شده است. افراد گم نامی که در صنایع دستی، موسیقی، نگهداری از اماکن و اشیاء تاریخی، تئاتر، مرمت اسناد، اشیاء و اماکن تاریخی، سینما، محیط زیست، و ... در سراسر ایران زمین فعال بوده یا فعال اند. ما چگونه مردمانیم که کم تر خبری از زنده ها می گیریم و بیشتر در سوگ آنان می نشینیم.

با امید اینکه این گفته نادرست باشد، هر کس آگاهی از استادی فراموش شده دارد، ما را آگاه نماید تا زندگینامه او را در سایت گردشگری گذاریم. گردشگری این را قطره ای از دریای وظیفه خود می داند. من آخرین بازی سعدی افشار را روی صحنه که با ناتوانی عظیم اجرا نمود، به یادگار در حافظه نگه می دارم.

                                                                   مدیرمسئول گردشگری


نمایش روحوضی با سعدی افشار به تاریخ پیوست نمایش روحوضی با سعدی افشار به تاریخ پیوست نمایش روحوضی با سعدی افشار به تاریخ پیوست نمایش روحوضی با سعدی افشار به تاریخ پیوست نمایش روحوضی با سعدی افشار به تاریخ پیوست نمایش روحوضی با سعدی افشار به تاریخ پیوست
برای دیدن تصاویردر اندازه بزرگ تر، بر روی تصاویر کوچک کلیک کنید.