كهن – الگوي گمشده، بازديدي از باغ ايراني

صفحه اصلی » آرشیو » سال سیزدهم, شماره 26, سال 1389 » كهن – الگوي گمشده، بازديدي از باغ ايراني

نویسنده (گان): فريار جواهريان

شمارهٔ صفحه: 60

فایل: pdf كهن – الگوي گمشده، بازديدي از باغ ايراني - [1009.8 KB] - برای دسترسی به مقالات مجله گردشگری نیاز به عضویت در سایت دارید.

ادامه مطلب:

براي گردآوردن مقاله ها و نظرات محققان ايراني درباره ي «باغ ايراني» به مقاله خوب خانم فريارجواهريان در كتاب «باغ ايراني حكمت كهن ، منظر جديد» برخوردم. از ايشان اجازه گرفتم تا مقاله را در «گردشگري» چاپ كنم ، به لطف، اجازه دادند. برخي از قسمت هاي مقاله، به مقالات ديگر و پيوست هاي كتاب اشاره دارد كه از متن حذف و به جاي آن «...» گذاشته شد.
آپولينر هرگز به اصفهان نرفته بود، اما در خيال خود آن چنان «گل سرخ اصفهان» را توصيف مي كند كه گويي عطر و نفسِ بهشتيِ آن را با تمام وجودش حس كرده است.
در خيال من نيز باغي نشسته است: پاسارگارد. 2540 سال پيش، صبح گاه است و كوروش كبير بر روي صفه ي قصرش ايستاده است و به رديف هاي بي انتهاي سربازانش مي نگرد. خورشيدِ سرزمين فارس، آن چنان درخشان است كه تنها خطوط اطراف پيكر تنومند سربازان پيداست. آبي لاجوردي آسمان روي سپرهاي فلزي شان منعكس شده است. آني، پادشاه، سربازان را چون سروهاي منظم مي بيند و آن گاه به لذت ايستادن بر بلندي و نگريستن به باغ، پي مي برد، لذتي بسيار شكوهمند. غروب همان روز به حرمسرا وارد مي شود. دختران «شيرازي» با قامتي بلند و موقر در دو رديف به استقبالش ايستاده اند و پادشاه از ميان لباس هاي حرير الوان آن ها قدم برمي دارد. باز هم در خيال خود دو رديف «سرو» قد بلند و طناز را مي بيند و يقين پيدا مي كند كه قدم زدن، ميان دو رديف درخت انبوه ، بسيار فرح بخش است.


لطفأ برای خواندن متن کامل مقاله به فایل بالای صفحه مراجعه نمائید.