ترکمن صحرا نباید از شیهه اسبان ترکمن خالی شود

صفحه اصلی » آرشیو » سال پانزدهم, شماره 30, سال 1391 » ترکمن صحرا نباید از شیهه اسبان ترکمن خالی شود

نویسنده (گان): بهمن علی یاری

شمارهٔ صفحه: 20

فایل: pdf ترکمن صحرا نباید از شیهه اسبان ترکمن خالی شود - [210.54 KB] - برای دسترسی به مقالات مجله گردشگری نیاز به عضویت در سایت دارید.

ادامه مطلب:

با حفظ ذخایر بومی در طبیعت، می توانیم  به سلامت فکری و روحی و جسمی برسیم.

سرزمین ایران از روزگاران بس قدیم، نام پر افتخارش بر جبین تاریخ درخشیده است، از دورانهائیکه تاریخ به یاد دارد، ایران زمین مسکن سلحشوران و سرفرازان بوده است، که قدرت جسمی را با اغنای معنوی یکجا در خود داشته اند.

سیمای حقیقی هر قومی بیش از هر چیزی در تمدن و فرهنگ و هنر و آداب و رسوم آن قوم مشخص می شود. میراث مدنی هر دیار در حکم دریچه ای است که بسوی روحیات و خلق و خوی و آداب و رسوم گذشته ساکنین آن دیار باز می شود. مردمی که در طول قرون و عصار بر پهنه چراگاه های سر سبز و بر دامن کوه های آسمانسای این سرزمین مأوا جسته اند و در ردیف آثار مدنی و هنری گرانبهائیکه بر میراث تمدن بشری افزوده اند، گنجینه ای فولکلوریک غنی و سرشاری را نیز از خود به یادگار نهاده اند.


لطفأ برای خواندن متن کامل مقاله به فایل بالای صفحه مراجعه نمائید.