ايرانگردي ازمنظرباد صبا - مستندي ساخته آلبرلاموريس

صفحه اصلی » آرشیو » سال سیزدهم, شماره 24, سال 1388 » ايرانگردي ازمنظرباد صبا - مستندي ساخته آلبرلاموريس

نویسنده (گان): شهرام اشرف ابيانه

شمارهٔ صفحه: 26


ادامه مطلب:

لك لكي مي شناختم آشيان كرده بر بالاي سپيداري بلند. دشتي بود وسيع و فراخ . جايي در گنبد كاووس. آن طرف تر دهي. چادرهايي بنا شده به شيوه تركمن ها. بوميان مي گفتند لك لك خادم "بادي" است سال ها پيش محلي شده. نام باد را پرسيدم كسي نمي دانست. صدايي اما در گوشم زمزمه كرد، " بادصبا".
... لاموريس به دنبال زيبايي صوري نيست. ريتم را در دل طبيعت مي كاود. در اين راه حاشيه صوتي كه انباشته است از موسيقي محلي و سنتي به كار آمده و آنچه بدست مي آيد به يقين ديدني است.
... "بادصبا" راهي تازه درايرانگردي نشانمان مي دهد و آن كشف بنا و منطقه توريستي خاص با مدد از حس شاعرانه خفته درونمان است.كمي خيال پردازي لازم است تا بادي محلي خلق كنيم كه برادري دارد با نام "بادديو" كه كارش ويراني و تباهي است و آزار آدميان. بادصبا اما به سرش زده دست بزند به سفري دورخطه ي ايران و در اولين قدم چوپان ابرهاي پراكنده ارتفاعات مي شود و ... فيلمبرداري بيش از دوماه به طول نكشيد و سراسر آثار و ابنيه تاريخي و مناظر و طبيعت بكر ايران زمين به نحوي غريب، شاعرانه و هنرمندانه مانند يك پارچه چهل تكه به تماشاگر ارائه شد.


لطفأ برای خواندن متن کامل مقاله به فایل بالای صفحه مراجعه نمائید.