الوهيت و دين مداري در فرهنگ و هنر ايراني

صفحه اصلی » آرشیو » سال چهاردهم, شماره 29, سال 1390 » الوهيت و دين مداري در فرهنگ و هنر ايراني

دكتر محمدصادق محفوظي

نویسنده (گان): دكتر محمدصادق محفوظي

شمارهٔ صفحه: 10

فایل: pdf الوهيت و دين مداري در فرهنگ و هنر ايراني - [306 KB] - برای دسترسی به مقالات مجله گردشگری نیاز به عضویت در سایت دارید.

ادامه مطلب:

از آن جا كه نياز به خداپرستي در فطرت آدمي نهفته است ، از آغازين لحظات زندگي در وجودش دميده شده و بدين سان الوهيت و دين مداري ، اصلي جدايي ناپذير در طول حيات انسان بوده است .
بشر قبل از استقرار عصر كشاورزي، تقريباً هيچ تصويري از قدرت هاي فراسوي رويدادها كه قادر بوده اند خير و شر او را رقم زنند، نداشته اسـت؛ پس از آن است كه احساس مي كند تقديرش را نيروهاي خردمندي هدايت مي كنند كه صاحب قدرت هاي متعالي و ماوراء طبيعي اند . به اين ترتيب انديشه و تصور نيروهاي برتر ناشناخته ، كه از حيطه ي تسلط او خارج بودند، پديد آمد و جهان آرماني و فرا دنيوي در هنر نو سنگي، ناشي از پندار نيروهاي برتر ناشناخته بوده است . زيرا ، در هنر اساطيري ، بت ها به صورت فرشتگان و خدايان يا شبه خدايان ساخته مي شده اند نه به شكل آدميان .


لطفأ برای خواندن متن کامل مقاله به فایل بالای صفحه مراجعه نمائید.