درباره ما

صفحه اصلی » درباره ما

نشريه تخصصي گردشگری در زمينه گردشگري از سال 1377 خورشيدي به دو زبان فارسي و انگليسي دارای سابقه انتشار است و درحال حاضر به صورت دوماهنامه منتشر مي‌شود.
این نشریه با عنایت به اینکه تمامی اجزای تشکیل دهنده یک جامعه به لحاظ ساختار اجتماعی، فرهنگی، آداب و رسوم، شرایط جغرافیایی (طبیعت)، اماکن تاریخی، و غیره بطور مستقیم و غیرمستقیم با گردشگری مرتبط می باشد و به همین دلیل درآمد حاصل از گردشگری نقش مهمی در درآمد ملی کشورهای گردشگر پذیر و کاهش بیکاری دارد. ازاین رو این نشریه براي اطلاع خوانندگان ازگردشگري ايران از نظر اماكن تاريخي و ديدني، هنر، آداب ورسوم، فرهنگ، سفرنامه، صنايع دستي، غدا، پوشاك، طبيعت، و برخي موارد قابل توجه ومهم سايركشورها از نويسندگان، استادان دانشگاه، گزارشگران، عكاسان و مترجم با تجربه و حرفه‌اي بهره مي‌گيرد و توانسته مجله‌اي با محتوايي جامع، فراگير و بي‌نظير ارايه كند.
مجله گردشگري طي 15 سال سابقه انتشار، جايگاه ويژه‌اي نزد فعالان گردشگری و طبقات مختلف جامعه از جمله: شركت‌هاي هواپيمايي، آژانس‌هاي مسافرتي، هتل‌ها، استادان، دانشجويان، ساير دست اندركاران و مخاطبان گردشگري دارد و به‌عنوان مرجع اطلاعاتي از آن استفاده مي‌كنند.
مجله گردشگري براي ارتقاي كيفي مطالب و پوشش اطلاع‌رساني سراسر ايران، هميشه منتظر دريافت نقطه نظرات خوانندگان در تمامي سطوح است.